Cesta: Odborná činnost / Výroční zprávy / Výroční zpráva za rok 1998


Výroční zpráva za rok 1998

Rok 1998 mohou pracovníci Valašského muzea v přírodě považovat za velmi úspěšný. Spokojení návštěvníci, jimž byla adresována naše programová nabídka "Valašský rok", reinstalace expozic v objektech spolu s velmi pozoruhodnou výstavou, začali muzeum opakovaně navštěvovat. To je dlouhodobým cílem, k němuž se rok od roku přibližujeme, přes všechny potíže, které nás každoročně provází.

Mimořádnou událostí v životě muzea bylo ukončení rekonstrukce Libušína, jednoho z objektů Pusteven, národní kulturní památky, která byla svěřena do péče muzea.

Personální záležitosti

Po celý rok 1998 pracovalo vedení muzea v tomto složení:

 • PhDr Jaroslav Štika, CSc., ředitel
 • Mgr Jiřina Veselská, vedoucí etnografického útvaru
 • Ing Antonín Závada, vedoucí technického útvaru
 • RNDr Zdeněk Zubalík, vedoucí provozně ekonomického útvaru

K 1.12. 1998 došlo k organizační změně:

 • Z provozně ekonomického útvaru bylo vyděleno a podřízeno přímo řediteli muzea ekonomické oddělení

Organizační schéma muzea od 1.12.1998:

Útvar ředitele se sekretariátem a ekonomickým oddělením

Útvar etnografický s odděleními :

 • výzkumu a  sbírek
 • dokumentace
 • konzervace

Útvar technický s odděleními:

 • obnovy památek
 • údržby
 • stavebně technické dokumentace
 • dopravy a energetiky
 • skladového hospodářství

Útvar provozně obchodní s odděleními:

 • programů a  propagace
 • služeb návštěvníkům
 •  LUV
 • zemědělským
 •  hospodářskou správou

Na místech vedoucích oddělení došlo k některým změnám:

 • 1.3.1998 nastoupil nový vedoucí oddělení zemědělského
 • 1.10.1998 začal pracovat nový vedoucí oddělení ekonomického

Personální záležitosti:

Celkem pracovalo v jednotlivých úsecích průměrně 93 pracovníků v trvalém pracovním poměru. Vzhledem k vysoké náročnosti návštěvnického provozu v areálech se vystřídalo na místech průvodců a pokladních více jak 60 sezónních zaměstnanců.

V průběhu roku praktikovalo zejména na etnografickém útvaru 11 posluchačů vysokých škol, z toho 2 ze zahraničí. Na provozním útvaru 3 studenti středních škol. Ve spolupráci s muzeem byly zpracovávány 2 magisterské a 3 bakalářské diplomové práce.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English