Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Fotogalerie


Tradiční rukodělná výroba na Valašsku na starých fotografiích

Pro region Moravského Valašska bylo v minulosti charakteristické velké množství rukodělných výrobců zpracovávajících přírodní materiály.

Důvodem byla nutnost hledat různé způsoby obživy, kterou nemohlo dostatečně pokrýt ani málo výnosné zemědělství v chudé hornaté oblasti, ani omezené pracovní příležitosti pomalu se zde rozvíjejícího průmyslu. Proto se hojně rozšířila domácká výroba, vycházející v počátku z dovedností nezbytných pro chod hospodářství, jíž se obyvatelé valašského venkova snažili zajistit alespoň minimální přivýdělek.
Postupně se tak vytvořila svébytná a typická domácká výroba předmětů určených jak pro vybavení vlastní domácnosti tak pro prodej či směnu. V malých chaloupkách i větších usedlostech se zhotovovaly za jednoduchých podmínek s minimálním zařízením vedle dalších předmětů například i hrábě, vidle, březové metly, proutěné koše, špejle, šindele, dýmky z jalovce, drobné dřevořezby, jednoduché hudební nástroje, vybíjely opasky, dělaly krpce a papuče, perleťové kotule, klobouky z choroše, punčochy a ženy vyšívaly půvabné valašské vzory.

Staré fotografie nám umožňují nahlédnout do minulosti, do časů našich předků, kdy lidé uměli využít přírodních darů a v těžkých životních podmínkách tvořili krásné věci.

Foto: Archiv Valašského muzea v přírodě

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English