Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Archiv ÚLUV


Archiv Ústředí lidové umělecké výroby ve sbírkách Valašského muzea v přírodě

Inspirace lidovou výtvarnou kulturou byla základem činnosti Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) v Praze s pobočkami v Brně a Uherském Hradišti. Spojením práce etnografů, výtvarníků a výrobců vznikaly výrobky, které výrazně ovlivňovaly vkus své doby.

Pracovníci ÚLUV shromáždili i velké množství odborné, výtvarné a fotografické dokumentace týkající se nejen výroby, ale i ostatních aspektů lidského života.
Se změnou společenských podmínek po listopadové revoluci 1989 se změnily také podmínky výrobců a organizace, která je dosud zaměstnávala, ztratila význam a postupně došlo k její likvidaci. Nastala otázka, kam s cennou dokumentací?

Z rozhodnutí ministerstva kultury se materiály české oblasti přesunuly do Národopisného oddělení Národního muzea v Praze a materiály převážně z Moravy, Slezska a Slovenska byly uloženy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Rožnovské muzeum poskytlo tomuto vpravdě pokladu důstojné podmínky a takové zpracování, aby mohl sloužit ke studiu a inspiraci současníkům, ke kterým tyto bohaté prameny stále promlouvají živým jazykem.

Dokumentační materiály uložené v Uherském Hradišti byly předány do Rožnova p. R. ve dvou etapách. Písemnosti a fotografie v roce 1993, zbytek (část fotografií, kraslice, modrotiskařské formy) v září roku 1997.

V roce 1994 se začalo na základě projektu, který muzeum předložilo ministerstvo kultury, se zpracováváním dokumentace a obrazových materiálů. Zároveň se vyřešilo i uložení tohoto bohatého fondu. Zpracování se ujala odborná pracovnice oddělení dokumentace bývalého ÚLUV PhDr. Jaroslava Zastávková.

Po nutném utřídění a rozboru archivovaných fondů byly katalogizovány. Od poloviny roku 2002 jsou materiály vkládány do počítačové databáze na základě programu vytvořeném PhDr. Jiřinou Langhammerovou a firmou BACH. Zároveň byly skenovány výšivky z Rožnovska a Zubří.

Převzaté materiály byly roztříděny podle původu, obsahu a zaměření na následující fondy:

Hrubý průzkum (cca 1957 – 1961)

Šumperk, Krnov, Místek, Bruntál, Opava, Vsetín, Valašské Meziříčí, Prostějov, Gottwaldov (Zlín), Valašské Klobouky, Nový Jičín, Litovel, Český Těšín, Jihlava, Rýmařov, Kyjov, Brno – Bučovice, Břeclav, Hodonín, Veselí na Moravě, Chodsko, Praha – Votice, Hradec Králové, Náchod.

Průzkumy

Obsahující písemné materiály zahrnující menší regiony než okres a týkající se Čech, Moravy a Slezska.

Hrubé průzkumy poskytly historický přehled daného okresu, soupis muzejních materiálů z oborů lidové výroby a řemesla, rozhovory s informátory, kresby a fotografie. I když jejich kvalita odpovídá tomu, že je zpracovávali studenti s malými odbornými zkušenostmi, byl nashromážděn cenný materiál o lidové výrobě, který je dnes již nemožné získat, protože chybí řemeslníci i pamětníci. Shromážděná fakta dávají obrázek o aktuálním stavu lidové výroby v letech 1951 – 1961 i z dob dřívějších a jsou nedocenitelným studijním materiálem. Kompletní soubor hrubých průzkumů Čech a Moravy je uložen v Národopisném oddělení Národního muzea v Praze s českou částí dokumentace ÚLUV.

Technologie

Podstatnou část tvoří dokumentace pracovních postupů stručně doplněná slovem k danému tématu. Zahrnuje různé obory:

 • Svatební koláč z Ostrožské Lhoty;
 • Pletení na rámu (text a vzorník v materiále);
 • Slovácké kraslice; 
 • Kamenina; 
 • Místopis a tvarosloví lidové výšivky – oblast Kunovice;
 • Místopis a tvarosloví horňácké výšivky na plátně; 
 • Zpracování a využití choroše;
 • Figurální a zoomorfní motivy v hrnčině a majolice;Místopis a tvarosloví štípaného dřeva;
 • Lidové pečivo ze Sklenova;Kraslice – Ostrožská Nová Ves;Zdobné techniky dřeva – nábytek;

Studijní materiály měly sloužit hlavně pro potřeby vývoje ÚLUV. Soustředily inspirační materiály pro výtvarníky k tvorbě výrobků prodávaných v Krásných jizbách. Podstatnou část tvoří fotografie z časopisů a knih i fotografie výrobků ÚLUV. Fotografie jsou doplněny stručným textem.

Vzorníkové knihy: Jsou z hlediska využitelnosti a původnosti materiálu nejcennějším fondem. Vedle fotografií obsahuje i materiálové vzorky (výšivky, textil aj.), kresby a některé články z časopisů a knih. Tato část dokumentace byla pro svou závažnost zpracována v první řadě.

Fotoarchiv ÚLUV

 • obsahuje negativy 1 – 17 475. Vedle negativů jsou zde i skleněné desky (322 – 402), kinofilmy (11 378 – 11 517), barevné negativy (1 – 202) a barevné diapozitivy (001 – 055). Důležité jsou karty s pozitivy zobrazených předmětů, pracovních záběrů, postupů výroby, výrobků tradičních i podle návrhů ÚLUV, fotodokumentace výstav ÚLUV atd. Četně jsou zastoupeny ceníkové karty, které vedle fotografií obsahují i vzorky tkanin, údaje o pracovišti, délce zpracování, mzdě a vývojovém pracovníkovi.

Ostatní dokumentace je souborem různých materiálů z Moravy a Slovenska. Jsou zde např. vzorky textilu ze Slovenska, otisky modrotiskařských forem z různých muzeí, výroba a návrhy ÚLUV atd.

Materiály jsou velmi cenné už tím, že jsou shromážděny na jednom místě. Přes svou rozmanitost i různorodost poskytují obraz o LUV své doby (1954 – 1990). Údaje zde obsažené jsou často unikátní, protože kontinuita vývoje v této oblasti byla dvakrát přerušena (zrušením soukromých dílem v roce 1954 a zrušením ÚLUV 1990).

Najdeme zde mnoho srovnávacích údajů, technologických záznamů (např. rekonstrukce valašského textilu – vlněnky, pajky, vsetínky) a další materiály.

Shromážděný a dnes již z velké části zpracovaný fond je bohatým studijním materiálem pro všechny, kteří se lidovou výrobou zabývají a chtějí se o ní opravdu mnoho dozvědět.

 

Miroslava Ulrichová

Správkyně sbírky ÚLUV
telefon: 571 757 117
e-mail: ulrichova(zavináč)vmp.czJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English