Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd (listopad 2017 – říjen 2019)


 

 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Slovenské národné múzeum

 v Martine společně realizují projekt

Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd

 spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu kulturního dědictví a rozvoj společných postupů při zachování tradiční lidové architektury přeshraničních oblastí Javorníků a Beskyd.

V rámci projektu bude rekonstruováno celkem 11 objektů lidové architektury (6 v SNM, 5 ve VMP), které jsou součástí společné přeshraniční historie a kultury.

Specifickým cílem projektu je zabezpečení udržitelnosti kulturního dědictví s využitím potenciálu tradičních stavebních technik, technologií, materiálů a nářadí na objektech lidové architektury. Proto bude součástí projektu 6 společných akcí (workshopy, semináře a konference). Náplní workshopů bude výměna zkušeností v oblasti diagnostiky poškození dřevěných konstrukcí, stanovení postupu jejich rekonstrukce a následnými ukázkami odborných prací na vybraných objektech.

Jeden pracovní seminář bude zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti kulturního managementu (strategie propagace muzeí v přírodě a jejich aktivit, zvýšení jejich atraktivnosti pro širokou veřejnost, získávání finančních prostředků z externích zdrojů).

Doba realizace projektu je dva roky (listopad 2017 – říjen 2019). Celkový rozpočet projektu je 532 911,- € (13,5 mil Kč), na české straně 5,6 mil. Kč z toho dotace ve výši 85% je 4,8 mil. Kč.

 

 • Ve Valašském muzeu v přírodě jsou do projektu zařazeny objekty situované ve Valašské dědině. Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, na kterých bude během prvního workshopu ve VMP probíhat diagnostika dřevěných konstrukcí (stanovení příčin a rozsahu poškození) s návrhy sanace staveb. Na základě vyhodnocení budou probíhat opravy na objektech.
 • V rámci opravy objektů je navržena sanace napadených prvků dřevokaznými činiteli, oprava a výměna střešní krytiny ze štípaného šindele, oprava topenišť a komínových hlav, které zůstanou zachovány v dnešní podobě, avšak budou na nich vyspraveny omítky a zdivo v horní části včetně komínových desek. 
 • Oprava omítek a podlah bude provedena v místech, kde se vyměňují spodní trámy roubení a dojde k jejich porušení. Omítky budou hliněné z historicky odpovídajících směsí a podlahy budou z prken nebo mlatové.
 • Při výměně napadených prvků roubení budou sanovány a tesařsky opraveny i krovy.
 • Sanace bude provedena fungicidními a insekticidními prostředky pro odpovídající třídu ohrožení povrchovou aplikací.
 • V případě objektu Chlupy z Prlova bude použita metoda termosanace.
 • Budou obnoveny ucpané, znečištěné a zajílované drenážní plochy, drenáže a drenážní rýhy v terénu kolem jednotlivých objektů.
 • Při realizaci opravy objektů Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky a Chalupa z Prlova proběhne ve VMP dvoudenní workshop Tesařské a šindelářské práce.
 •  Na objektu Janíkovy stodoly v Dřevěném městečku bude obnoven impregnační nátěr střechy.

 

WORKSHOP – Diagnostika dřevěných konstrukcí

Ve dnech 10. – 11. 5. 2018 proběhl ve Valašském muzeu v přírodě dvoudenní workshop na téma „Diagnostika dřevěných konstrukcí“.

Víc než dvě desítky účastníků měly možnost seznámit se s moderními diagnostickými metodami, které umožňují odhalit míru poškození dřevěných konstrukcí historických budov hnilobou, houbami nebo dřevokazným hmyzem a následně stanovit vhodný postup sanace napadených dřevěných prvků.

Pod vedením pracovníků Centra excelence – Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si pracovníci muzeí v přírodě z ČR i ze Slovenska mohli vyzkoušet různé diagnostické přístroje na objektu stodoly z Lidečka, který je určen k rekonstrukci v rámci projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“, realizovaného Valašským muzeem spolu se Slovenským národným múzeem v Martine.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English