Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Mgr. Radek Bryol


Mgr. Radek Bryol 

Samostatné publikace:

 • BRYOL, Radek. Zvyky a pověry při stavbě domu. In: LANGER, Jiří (ed.). Beskydy. Stavby a život v nich. Třinec: Wart, 2011, s. 59-64. ISBN 978-80-905079-0-6.

 

Články a studie:

 • BRYOL, Radek. Od punčoch k elektronkám. Snahy o průmysl v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1946–1949. In: Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012. 7.–8. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012, s. 27–40. ISBN 978-8087210-44-4.

 

 • BRYOL, Radek: Usedlost č. 7 v Babicích u Kelče. Tatra a bagr stav současné vesnice nezlepší. In: Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce. Kroměříž: Klub Unesco Kroměříž a NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2013. ISBN 978-80-87231-15-9.

 

 • BRYOL, Radek. Výroba ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských vrchů a některá specifika práce domácích dělníků. Etnologické rozpravy. 2013, 20 (1-2), s. 86–104. ISSN 1335-5074.

 

 1. BRYOL, Radek. Téměř zaniklá tradice hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 109–116. ISBN 978-80-7464-499-3.

 

 • BRYOL, Radek. Miloš Kašlík (1894–1974). Valašsko – vlastivědná revue. 2014, 33(2) 2014, s. 31–32. ISSN 1212-3382.

 

 • BRYOL, Radek a GESIERICH, Milan. Sbírka technických staveb ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 55. 2014, 63, s. 42-52. ISBN 978-80-8060-346-5.

 

 • BRYOL, Radek. Wooden architecture in the south west area of the Moravian Gateway. In: Architektura drewniana. Tradycja, dziedzictwo, wspóƚczesność, przyszƚość. Gdańsk: Wydziaƚ Architektury Politechniki Gdańskiej, 2014, s. 56-66. ISBN 978-83-64333-05-7.

 

 • BRYOL, Radek. Obraz lidového stavitelství Moravské brány ve vlastivědné a národopisné literatuře. Národopisný věstník. Suplementum. 2015, XXXII (74), s. 2–16. ISSN 1211-8117.

 

Drobné články:

 • BRYOL, Radek a DOBROVOLNÝ, Petr. Činnost Rady pro valašský odzemek při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2011 – 2012. In: Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012. 7.–8. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012, s. 244–247. ISBN 978-8087210-44-4.

 

 • BRYOL, Radek. Činnost Českého svazu muzeí v přírodě. Múzeum. 2014, LX, č. 2, s. 37–38. ISSN 0027-5263.

 

 • BRYOL, Radek. Pracovní seminář O poslání a funkci metodického centra muzeí v přírodě dne 13. května 2013 v Hlinsku. In: Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2013. 9. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2014, s. 21–23. ISBN 978-80-87210-48-2.

 

Stavebně-technické hodnocení stavu dřevokazného poškození
roubených stěn Chalupy bezzemka z Leskovce (pův. čp. 70)
a Chalupy z Lužné (pův. čp. 28) dnes ve Valašském muzeu
v Rožnově po Radhoštěm


Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English