Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Mgr. Petr Liďák


Mgr. Petr Liďák


Samostatné publikace

 • Chvála řemesla. (katalog výstavy), Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2009. 48 s. ISBN 978-80-87210-18-5 (s B. Jarošovou)

 • Hračky z Nového Hrozenkova. Historie zaniklé výroby. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010. 126 s. ISBN 978-80-87210-30-7 (s A. Křížovou).

 • Mlýnská dolina. Průvodce areálem. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010. 60 s. ISBN 978-80-87210-22-2.

 • Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011. 198 s. ISBN 978-80-87210-35-2 (s B. Jarošovou a V. Michaličkou).

 • Malovaná jizba. Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě 18.-1/2 19. století. Rožnov Pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011. 143 s.ISBN. 978-80-87210-40-6. (s J. Tichou a kol.).

 • Valašské muzeum v přírodě – průvodce. Valašské muzeum v přírodě: Rožnov pod Radhoštěm, 2014, s. 21–24. ISBN 978-80-87210-47-5 (s Radoslavem Vlkem a kol.).


Studie a články

 • Výroba hraček v Novém Hrozenkově. Příspěvek k dokumentaci tradičních řemesel a podomácké výroby v obci. In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007–2008, roč. 3–4. s. 37–48.

 • Dvě pojetí betlémské scény ve sbírce obrazů Valašského muzea v přírodě. In: Museum vivum: Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009, roč. 5, s. 118–122.

 • Krásná jizba. Folklorismus a svéráz ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (konec 19.-1/2 20. století). In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009, roč. 5, s. 70–81. (s J. Tichou).

 • Zpracování perleti na Valašsku. Výroba perleťových spinek v Novém Hrozenkově. Valašsko, vlastivědná revue, 2009, č. 1 (22), s. 20–21.

 • Josef Ország Vranecký starší. Valašsko, vlastivědná revue, 2009, č. 2 (23), s. 39–41.

 • Augustin Krystyník. Nositel tradice lidových řemesel. Valašsko, vlastivědná revue, 2010, č. 2 (25), s. 45.     

 • Boží hrob z Nového Hrozenkova. In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010, roč. 6. s. 120–123.

 • Obytný dům z Trojanovic. Nová expozice lesního dělníka a domáckého tkalce v areálu Mlýnská dolina. In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010, roč. 6, s. 62–75.

 • Účast řemeslníků na programech Valašského muzea v přírodě. In:  Sborník příspěvků 15. veletrhu muzeí ČR. Muzeum Vysočiny Třebíč, 2010, s. 8–10.

 • Dokumentace řemesel a rukodělné výroby ve Valašském muzeu v přírodě v letech 2006 – 2011. In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2011-2012, roč. 7–8, s. 66–89.

 • Valašský betlém Františka Vrzalíka. In: Museum vivum: Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2011-2012, roč. 7–8, s. 214–217.

 • Valašské vypalované hračky.In: Výrobné postupy a výzdobné techniky v umeleckom prejave pastierskej kultury. Liptovské muzeum v Ružomberku, Ružomberok, 2011, s. 31-35.

 • Domácká výroba hraček na Valašsku. In: Tradičné remeslá pre dnešok. Historické východiská, súčasné podoby a uplatnenia vo vidieckom priestore. Lesnické a drevárské muzeum Zvolen, 2012, s. 44–50.

 • Jiřina Veselská ubiluje. Valašsko, vlastivědná revue, 2013, č. 2 (31), s. 24–25.

 • Jiřina Veselská jubilující. In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2013, roč. 9, s. 77–80.

 • Joža Ország Vranecký mladší. Valašsko, vlastivědná revue, 2013, č. 2 (31), s. 28–30.

 • Josef Ország Vranecký ml. Národopisný věstník XXX (72), 2013/2, s. 117–119.

 • Tradice a současnost kolářské výroby na Valašsku. Etnologické rozpravy, 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 105–119.

 • Tradycje zabawkarskie na zemiach czeskich. Światlo a dźwiek. X. miedzynarodowy konkurs na zabawke tradycyjna. Regionalny ośrodek kultury, Bielsko-Biala, 2013, nestr.

 • Eva Urbachová jubilující. Národopisný věstník XXXI (73), 2014/1, s. 80–83.

 • Keď ruky rozprávajú.In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. X. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2015, s. 126–127. ISBN 978-80-87210-53-6.

 • Zemanská svatba hrozenkovská na slavnostech Valašský rok 1925 v Rožnově pod Radhoštěm. Valašsko, vlastivědná revue, 2015, č. 2 (35), s. 27–29.

 • Dílna lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě. In Museum vivum 11. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2016. ISSN 1803-1358. (v přípravě)

 • Podíl Josefa Országa Vraneckého st. na vytváření identity Nového Hrozenkova. In: TICHÁ, Jana (ed). Muzeum a identita: Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016, s. 85–92. ISBN 978-80-87210-59-8.

 • Výstava salašnictví v Novém Hrozenkově (14. 6. – 12. 7. 1936). Valašsko. 2016, 37, č. 2, s. 26–28. ISSN 1212-3382.

 • Kurlok z Košařisk čp. 10. Příspěvek k archaickým formám bydlení na Těšínsku. Těšínsko. 2017, roč. 60, č. 2, s. 75–86.

 • Na Vranči. K 150. výročí narození Josefa Országa Vraneckého staršího. Valašsko. 2017, č. 2, s. 32–35. ISSN 1212-3382.

 

Drobné texty a bibliografie

 • Soupis prací Josefa Országa Vraneckého ml. Národopisný věstník XXX (72), 2013/2, s. 119–121. 

 •  Výběrová bibliografie prací Jiřiny Veselské. In: Museum vivum : Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2013, roč. 9, s. 80–83.

 •  Vzpomínka na Josefa Michalčáka, řezbáře z Nového Hrozenkova. Valašsko, vlastivědná revue, 2013, č. 2 (31), s. 35.

 •  Výběrová bibliografie Evy Urbachové. Národopisný věstník XXXI (73), 2014/1, s. 83–89.

 • Malovaný nábytek ve sbírkách muzea Těšínska. (recenze).  In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. X. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2015, s. 191–192. ISBN 978-80-87210-53-6.

 • Životní jubileum Marie Brandstettrové. Národopisná revue, 2015, č. 4, s. 335–336. 

 Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English