Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Mgr. Lenka Drápalová


Mgr. Lenka Drápalová

Bibliografie publikovaných textů

 • L. Ryšicová / L. Drápalová


Samostatné publikace

 • Dřevěné městečko. Průvodce po areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 2007, 35 s.

 • Zaniklý svět tradičních technologií.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 2007, 20 s. / společně s Václavem Michaličkou.

 • Dřevěné městečko.Průvodce po areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 2008, 62 s.

 • Kouzelné bytosti zpod Radhoště. Rožnov pod Radhoštěm 2008, 120 s. / společně s D. Drápalou.

 • Černé hodinky.Rožnov pod Radhoštěm 2008, 104 s. / společně s D. Drápalou.

 • Alois Bělunek: Ze života rožnovských Valachů.Rožnov pod Radhoštěm 2011, 168 s. / společně s D. Drápalou.

 • Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013. ISBN 978-80-87261-86-6. /spolu s Petrou Mertovou, Martou Kondrovou, Alenou Samohýlovou, Blankou Petrákovou a Martinou Rejzlovou/

 • Oděv Valachů. Jak ho oblékat a jak o něj pečovat. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014.

 • Návrat ke kořenům. Lidová kultura a tradice na Moravskoslovenském pomezí. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. ISBN 978-80-87210-49-9. /spolu s Vandou Vrlovou a Igorem Válkem/.

 • Jak jde kroj, tak se stroj. Průvodce expozicí o tradičním odívání na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 36 s. ISBN 978-80-87210-60-4

 • Jak jde kroj, tak se stroj. A Guide to the Exhibition of Traditional Clothing in Wallachia.  Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 36 s. ISBN 978-80-87210-61-1

 • Jak jde kroj, tak se stroj. Katalog expozice o tradičním odívání. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 392 s. ISBN 978-80-87210-62-8. /spolu s J. Tichou/

   

Studie, materiálové příspěvky

 • Moderní dějiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1960 – 2005 In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1, 2005, s. 9 – 26.
 • Wołoskie muzeum na wolnym powietrzu po 1945. Wiosna europejskich muzeów na wolnym powietrzu - katalog wystawy.  Wdzydze Kiszewski, Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich. 2006, s. 31 – 35.
 • Prezentace textilních technologií a textilu ve Valašském muzeu v přírodě. In: Sborník z odborného semináře Textil v muzeu – Prezentovat ano či ne? Brno, Technické muzeum v Brně, 2006, s. 40 – 43.
 • Textilní sbírka Arnošta Kubeši ve fondech Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Sborník z odborného semináře Textil v muzeu - Identifikace textilu. Brno, Technické muzeum 2007.
 • Ubírané punčochy jako součást tradičního ženského oděvu v Rožnově pod Radhoštěm. Národopisná revue XVIII, 2008, s. 89 – 95.
 • Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Křížová, A. a kol.: Ornament - oděv - šperk. Archaické projevy materiální kultury. Brno 2009, s 91-106.
 • Vyšívaná kostelní pokrývka. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 5, 2009, s.123–128.
 • Tradiční lidový oděv na Rusavě In: Fišer, Z. (red.): Rusava a Daniel Sloboda. Rusava 2011, s. 91–96.
 • Transfer a následné uložení textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do nových depozitárních prostor. Soubor statí k problematice uložení a transport textilních sbírek. Brno, Technické muzeum 2011. s.24-27.
 • Mužský brunclek na Rožnovsku – identifikace specifické varianty oděvní součástky. Národopisná revue XXII, č. 2. Strážnice 2012, s. 104-110.
 • Gobelínová produkce Jaroňkových dílen ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Textil v muzeu. Soubor statí k problematice interiérový textil – reprezentační i privátní. Brno: Technické muzeum, 2013, s. 100-104.
 • K problematice barevnosti výšivky u typologicky nejstarších úvodnic z Valašska. In: Folia ethnographica 47/1. Suplementum ad Acta Musei Moravice. Scientiae sociales XCVII 2013. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 41-52. ISSN 0862-1209.
 • Slovo, obraz, artefakt. Podoba tradičního oděvu na Valašsku ve světle konfrontace pramenů. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 51–61. ISBN 978-80-7464-499-3.
 • Jak jde kroj, tak se stroj. Expozice o tradičním odívání na Valašsku. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017, s. 70-79. ISBN 978-80-87896-49-5.

 

Recenze, zprávy, drobné texty

 • Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové. Národopisné aktuality XV, Strážnice 2005, s. 237 – 238 / společně s Vandou Vrlovou.
 • Transfer textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2, 2006, s. 267 – 270.
 • Pouhých osm let života… Národopisná revue XIX, č. 2, Strážnice 2009, s. 52-53.
 • Dřevěné městečko. Valašské muzeum v přírodě - průvodce. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 9-14.
 • Realizace dlouhodobé expozice „Jak jde kroj, tak se stroj“ ve Valašském muzeu. In Museum vivum 10. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2015, s. 119–122. ISBN 978-80-87210-53-6.

 • Za valašským krojem do Valašského muzea v přírodě. In: Valašsko 38. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2017, s. 24-26. ISSN 1212-3382.

   

   Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English