Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Mgr. Jana Tichá


Mgr. Jana Tichá

Samostatné publikace

 • (ed.) Pohádky a pověsti z okolí rožnovského Beneše Methoda Kuldy. Rožnov pod Radhoštěm 2003, 63 str.
 • Anenská pouť. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2005. 16 s. (S D. Drápalou.)
 • Velikonoce na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011. 12 s.
 • Jaro na Rožnovsku : výroční zvyky a slavnosti. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2012, 99 s. Rožnovské malé tisky; sv. 19. ISBN 978-80-904851-6-7.
 • Malovaná jizba : Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (18. - 1. polovina 20. století). Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2012, 143 s.ISBN 978-8087210-40-6. (S P. Liďákem et al.)
 • Beskydy. Dny všední a sváteční. Třinec: Wart, 2013, 272 s. ISBN 978-80-905079-3-7. (S M. Brandstettrovou, M. Friedlem, J. Langrem, V. Michaličkou, G. Studnickim, P. Šmírou, H. Wawreczkou.)
 • Zima na Rožnovsku. Výroční zvyky a slavnosti. Rožnov pod Radhoštěm: Městský úřad RpR, 2013, 87 s. ISBN 978-80-904851-9-8. [Rožnovské malé tisky; sv. 21.]
 • Svatý Jane, já ťa prosím, já to děvčadostaťmosím--S.l.: Informační centrum Zvonice Soláň, 2013, 7 s.
 • Léto a podzim na Rožnovsku. Výroční zvyky a slavnosti. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 95 s. ISBN 978-80-87977-00-2.
 • Mikulášský podvečer. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2014. 12 s.
 • (eds. s L. Kučerovou) Dřevěný svět Josefa Heji a řezbáři Hejova nožíku. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 259 s. ISBN 978-80-87210-55-0.

 • (ed.) Muzeum a identita: Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. TICHÁ, Jana. Geneze zvyku s prvky identity: Svatojánské zvyky v okolí Radhoště s přihlédnutím k prezentační činnosti Valašského muzea v přírodě, s. 156–186. ISBN 978-80-87210-59-8.

 • Jak jde kroj, tak se stroj. Katalog expozice o tradičním odívání. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 392 s. ISBN 978-80-87210-62-8.  (s L. Drápalovou)


Studie

 • Palačovští poutníci. Povědomí tradice církevních poutí a jejich současná podoba. Národopisný věstník XV (57) – XVI (58), 1999, s. 188 – 190.
 • Radegast. Emická a etická historie radhošťského mýtu. Národopisný věstník XVIII (60), 2001,
  s. 105 – 122.
 • Valašsko v Zíbrtově Českém lidu. Národopisný věstník XIX (61), 2002, s.147 – 154.
 • Prodává se za 15 krýcarů na stříbře. Přínos Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše pro Kuldovy sběry.
  In: Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Rožnov pod Radhoštěm 2003, s. 35 – 38.
 • Chleba z kameňa. Filmový amatér na poli národopisném – František Potočný. Národopisná revue XIV, 2004, s. 19 – 23.
 • Historie a ikonografie slovanského božstva. Radegast na Radhošti. Národopisná revue XV, 2005, 1,
  s. 44 – 52.
 • Bříza – význam a úcta stromu v prostředí lidové kultury (kultura duchovní, zvykosloví). In: Museum vivum I. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2005, s. 89-102.

 • Rožnovské růžencové bratrstvo. Význam náboženských spolků v sociální a duchovní kultuře malého města. In: Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2005, s. 229–235.

 • Rožnovský rektor Josef Rund také ve sbírkách Valašského muzea. In: Museum vivum II. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2006, s. 256–263.

 • Several theses on the habits of the shepherds of Wallachia. In: Carpatian Sheep Farming. International conference Museum vivum IV. Rožnov pod Radhoštěm, Wallachian Open – Air museum 2006, s.? (v tisku)

 • Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum II. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2006, s. 63–68.

 • Rožnovský rektor Josef Rund. In: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov, Muzeum Komenského 2007, s. 182-188.

 • Zpytatel živlu národního – Josef Lucian Ondřej Kramoliš. In: Museum vivum III – Suplementum. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2007, s. 9-19. ISBN 978-80-87210-35-2

 • Několik tezí k významu vody ve zvykosloví Valachů. In: Museum vivum III-IV. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2007-2008, s.89-95.

 • Mistr Pavel ze Zubří. Pavel Číp – Nositel tradice lidových řemesel. Valašsko 2008, 2 (21), s. 46-47.

 • Krásná jizba. Folklorismus a svéráz ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (konec 19.-1/2 20. století). In: Museum vivum V. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2009, s. 70-81. ISBN 978-80-87210-35-2 (Spolu s P. Liďákem.)

 • Příběh Huslenských. Na cestě k toleranční modlitebně. Valašsko 2009, 1 (22), s. 4-6.

 • Roubený seník s kamenným sklepem z Nového Hrozenkova – Břežitá. Rekonstrukce historické podoby původního objektu pro realizaci ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum V. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2009, s. 113-117. ISBN 978-80-87210-35-2

 • Využití religionistického  studia v etnologickém bádání. Vědecká rekonstrukce evangelické toleranční modlitebny z Huslenek ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Národopisný věstník 2009, 1, XXVI (68), s. 203-217.

 • Člověk Valach v písemných pramenech a legendách (konec 18. – ¾ 19. století). In: Tělo jako kulturní fenomén – „Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo“. Studie Slováckého muzea 14, 2010, s. 205-215. ISBN 978-80-86185-89-7

 • Evangelický toleranční kostel z Huslenek. Rekonstrukce historické podoby původního objektu a jeho realizace ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum VI – Suplementum. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2010, s. 57-69. ISBN 978-80-87210-35-2 (v tisku)

 • Rožnovský Boží hrob. In: Museum vivum 6. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010, s. 113-119. ISBN 978-80-87210-43-7.

 • Barokní kaple z Valašské Bystřice – Na Rovni. In: Museum vivum7-8. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011-2012, s. 17-26. ISBN 978-80-87210-44-4.

 • Valašské míšání, velký redyk:  Slavnostní výhony dobytka na pastvu na moravském Valašsku. In: ČÍHAL, Petr (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013, s. 33-46. ISBN 978-80-87671-07-8.

 • Příběh lustrů z Libušína: Lustr z pozůstalosti Josefa Mücka a dobové osvětlení Libušína na Pustevnách. In Museum vivum 10. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2015, s. 64–73. ISBN 978-80-87210-53-6.

 • Řezbář a mistr tesař lidových staveb Michal Žitník: (12. 2. 1915–1. 12. 1990). In Museum vivum 10. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2015, s. 185–187. ISBN 978-80-87210-53-6.

Bibliografie

 • Výběrová bibliografie PhDr. Jaroslava Štiky, Csc. In: Sbírkové předměty v muzeích v přírodě. Rožnov pod Radhoštěm 2002. (CD-Rom)

 • Výběr z filmografie M. Bayera (Bayervideo). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm XXI, 2004, 1 – 3, s. 22 – 25. (Společně s J. Klučkou a paní Bayerovou.)

 • Lidové stavitelství v odborném a vlastivědném tisku za rok 2004.In: Museum vivum I. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2005, s. 130–135. (Spolu s R. Tykalem.)

   

 • Bibliografie Mgr. Marie Brandstettrové. In: Museum vivum I. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2005, s. 147–150. (Spolu s R. Prejdovou.)

 • Bibliografie tištěných prací Miloše Kulišťáka. Bibliografie prací o Miloši Kulišťákovi. ZVUK Zlínského kraje, podzim 2006, s. 23–25.

 • Výběrová bibliografie [Mgr. Emilie Harokové]. Expozice, výstavy. In: Museum vivum V. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 2009, s. 154-155. ISBN 978-80-87210-35-2
 • Tematická bibliografie – Valašský odzemek. [příloha Návrhového listu kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky]. Rožnov pod Radhoštěm: Dokumentační centrum pro valašský odzemek, 2011.

 • Jaroslav Štika (1931-2010). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, 30 s. ISBN 978-80-87261-84-2. [Bibliografická příloha Národopisné revue; č. 27.]

 

Recenze, zprávy

 • Etnofilm Rožnov 2001. Národopisná revue XII, 2002, 1, s. 50 – 51.

 • Jean Copans: Základy antropologie a etnologie. Národopisná revue XII, 2002, 2, s. 108 – 109.

 • Všichni svatí při nás stůjte... Národopisná revue XIII, 2003, 2, s. 107 – 108.

 • Obrazotvůrci Nezdařilových Horních chlapců. Valašsko 2010, 1 (24), s. 21-25.

 • PhDr. Jaroslav Štika, CSc: Nekrolog.In: Museum vivum 6. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010, s. 170-176. ISBN 978-80-87210-43-7. (S R. Hasalíkem.)
 • Rok v lidových obyčejích a slavnostech. In: Národopisný věstník 2011, 1, s. 94-98.

 • Holubová, M.: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska : VI, Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu : Recenze. Národopisný věstník 29 (71), 2012, s.97-98. ISSN 1211-8117.

 • Petr Číhal (red.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2015, 335 s. Národopisný věstník 2017, roč. 34 (76), č. 2, s. 139–142. ISSN 1211-8117.

 

 

 Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English