Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Mgr. Helena Cviklová


Mgr. Helena Cviklová

Samostatné publikace

  • Valašská dědina. Průvodce po areálu Valašské dědiny. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2010, 80 s., ISBN 978-80-87210-20-8

  • Modrotiskové formy ve sbírce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm [DVD]. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. ISBN: 978-80-87210-52-9.

Studie a články

  • Edukační činnost ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum vivum 6, 2010. ISBN 1803-1358  

  • Valašské muzeum a děti. In Acta musealia Suplementa 2007: Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20. - 21. března 2007. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007. s. 59 - 61. ISBN 978-80-87130.-01-8. 

  • Dřevěné formy na máslo ve sbírkovém fondu Valašského muzea v přírodě. In: Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012. 7.–8. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012, s. 209–213. ISBN 978-8087210-44-4.
  • Prezentace lidové stravy ve Valašském muzeu v přírodě. In: Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012. 7.–8. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012, s. 178–200. ISBN 978-8087210-44-4.


Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English