Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Mgr. Eva Románková


Valašský odzemek: současnost tance a stoletá cesta jeho novodobého vývoje.

Folia ethnographica 48/2, 2014, s. 47-63.

 

Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů.

In: Valašsko – historie a kultura, Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm, 2014, s. 62–78.

 

Promocija tradicionalne ljudske kulture na Češkem.

In: Promocija nesnovne kulturne dediščine, Ljublana 2014, s.71–77.

 

Na dobrej cestě.

Remeslo, umenie, dizajn 3, 2014, s. 54–55.

 

Etika a zkušenosti UNESCO.

Národopisný věstník XXXI (73), č.2, 2014, s. 56–61.

 

Na krála, matičko, na krála! Výstava o jízdě králů na Slovácku. Průvodce výstavou.

Strážnice 2014, 39 s.

 

The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic. Národopisná revue 5/2013, s. 80-81.

 

Czech traditional culture and the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Hunamity.

Národopisná revue 5/2013, s. 76–79.

 

Czech Ethnological Society.

Národopisná revue 5/2013, s. 89. /spolu s D. Drápalou /

 

Registr osvědčených postupů UNESCO aneb cesty k efektivní ochraně nemateriální kultury. In: XX. MDFF Kunovské léto – programový sborník. Kunovice 2013, s. 12

 

The Implementation of the 2003 UNESCO Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic and the Ride of the Kings in South-Eastern Moravia. In: 2012 ICCN General Assembly: The Current Status of Implementation of the UNESCO 2003 Convention at Local Government Level and its Contribution for Sustainable Local Development. October 21-24, 2012, Gangneung, Republic of Korea [Sborník z konference], s. 25–36. / spolu s J. Pijáčkem/

 

K otázkám etnologické terminologie a metodiky tvorby dvojjazyčného etnologického

slovníku.

Národopisná revue 4/2012, s. 264–274.

                                                       

Jízda králů v UNESCO.

Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka XLVIII, 2012/1, s. 17. /spolu s V. Ondrušovou/

 

Česká národopisná společnost členem Poradního orgánu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Český lid 99, 2012/2, s. 236–239. 

 

Výroční obyčejový cyklus na Rusavě.

In: Rusava a Daniel Sloboda. Brno 2011, s. 97–104.

 

Dožínky v proměně času.

Valašsko 2002, č.1, 2009, s. 16–19.

 

Význam a funkce výročních obyčejů v činnosti spolku, jednotlivce a lokálního společenství (na příkladu dvou jihovalašských obcí).

Národopisný věstník 67, 2008, s. 9–25.

 

Matka, babička a kmotra – tři ženy v dětském světě.

Národopisný věstník 66, 2007, s. 74–82.

 

Masopustní tradice v obcích Valašská Senice a Francova Lhota.

Museum vivum 2, 2006, s. 79–93.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English