Cesta: Odborná činnost / Bibliografie publikovaných prací / Ing. Šárka Kramolišová


Ing. Šárka Kramolišová

Studie a články

  • Sbírkové předměty v novém kabátě. In: Museum vivum 5, 2009. ISBN 978-80-87210-35-2 

  • Změna expozice objektu „Fojtství z Lidečka“ v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Museum vivum 6, 2010. ISBN 1803-1358  

  • Pokus o pěstování a zpracování konopí setého ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012. 7.–8. ročník. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012, s. 166–177. ISBN 978-8087210-44-4.


Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English