Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Valašská dědina / Objekty Valašské dědiny / Zvonice z Lužné


Zvonice z Lužné

Signály zvonic sloužily v každé době k organizování společenského života, zejména duchovního. Zvony ohlašovaly příchod nového dne, ranní, polední i večerní modlitby, úmrtí, požáry, živelné a válečné pohromy, zvonívalo se i při bouřce a lidé věřili, že tím rozeženou mraky a zastaví blesky. V roce 1751 byl vydán Požární řád Marie Terezie, který předepisoval vybudovat v každé obci zvonici a studnu, není-li tam jiný zdroj vody k hašení. V důsledku tohoto opatření se objevilo na valašských vesnicích mnoho jednoduchých sloupových zvonic.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English