Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Valašská dědina / Objekty Valašské dědiny / Dům s chlévem a podsíňky z Valašské Polanky


Dům s chlévem a podsíňky z Valašské Polanky

Naše expozice ve světnici chalupy ukazuje situaci charakteristickou pro většinu rodin na Valašsku, využívajících tkalcovství jako jeden ze zdrojů obživy. Doplňkovou prací chalupníka byla výroba šindelů.

Předlohou pro expozici ve stodole ve dvoře byla dílna Pavla Krystynika z Nového Hrozenkova, který prováděl kolářské práce. O její různorodosti svědčí i řada rozmanitých nástrojů, které si zde prohlédneme. Kromě kol, zhotovovali koláři také sáně, lyže i různé vozíky, součásti k pluhům, násady na nářadí a topůrka. Používali různé druhy dřeva, které před zpracováním muselo dlouho vysychat. Každý druh byl vhodný k jinému účelu, jejich vzájemné kombinování umožnila pouze dlouholetá zkušenost.

Z okolí usedlosti se nám otvírá pohled na políčka, na kterých se pěstují tradiční plodiny. Z druhů pěstovaných na Valašsku dodnes v muzeu uvidíme vysetou křibici, gengel, špaldu, ale i pohanku, proso a len. V minulosti bývala políčka hojně zaplevelena, proto i my si můžeme prohlédnout "vzácný" koukol, chrpu i vlčí mák, které se dnes díky chemizaci z velkých lánů vytratily. Prohlédneme si také ovocný sad a jednotlivé ovocné dřeviny u chalup.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English