Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Valašská dědina / Objekty Valašské dědiny / Dům s podsíňkem a sklepem z Velkých Karlovic – Jezerného č.p. 37


Dům s podsíňkem a sklepem z Velkých Karlovic – Jezerného č.p. 37

Ukázka hospodářství, které si přivydělávalo formanstvím. Valašští formani jezdili až do Pešti s tkalcovskými výrobky, do Brna a do Vídně se zemědělskými produkty. Z Krakova dováželi sůl, nezbytnou pro chov ovcí. Na Valašsku se formanstvím živilo hodně rodin až do první světové války.

Usedlost formana z Velkých Karlovic – Jezerného byla na původním místě byla součástí tzv. kuly – tj. shluku usedlostí propojených příbuzenskými vazbami. K originální formanské usedlosti náleží obytný dům, chlév a stodola. V muzeu byl dům po převezení umístěn na dočasném místě. Po přenesení další usedlosti původního rodinného shluku – Matochovy chalupy do Valašského muzea, doporučila Vědecká rada přemístění formanské usedlosti do blízkosti Matochovy chalupy. Tímto transferem je možné prezentovat historicky podloženou ekonomickou a sociální provázanost obou usedlostí.

Objekt je ukázkou střední pasekářské usedlosti, kde hospodář provozoval přidruženou výdělečnou činnost – „formanství" (povoznictví). Valašští formani rozváželi tkalcovské výrobky, dřevo, šindel a různé zemědělské produkty (brynzu, švestková povidla) až do Budapešti, Brna, Vídně a ze světa přiváželi především sůl, která byla při chovu ovcí velmi potřebná.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English