Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Mlýnská dolina / Objekty Mlýnské doliny / Vozovna z Ostravice


Vozovna z Ostravice

Expozice „Dopravní prostředky na Valašsku"

Vozovna z Ostravice byla postavena v polovině 19. století jako provozní stavba sloužící lesnímu a pilařskému hospodářství Těšínské komory (správní územní celek).

Nacházela se na katastru obce Staré Hamry (nyní Ostravice), v blízkosti pily, která zpracovávala dřevo z komorních lesů. Projekt vozovny vznikl s největší pravděpodobností ve stavební kanceláři Těšínské komory v Těšíně, která se specializovala na projektování sušíren, skladů zpracovaného stavebního dřeva, obytných domů pro lesní dělníky i úředníky.

Stavební podoba objektu se v průběhu let moc neměnila, kámen použitý na stavbu pilířové konstrukce s mělkým základem i dřevěné výplně z fošen jsou obvyklé pro tento typ staveb. Zvláštní pozornost si zaslouží složitá konstrukce krovu, která nese střechu nad plochou zhruba 32 x 16 metrů.

Na kratších stranách půdorysu se nachází dvoukřídlá vrata, umožňující průjezd objektem i s vozy. Opravy si objekt vyžádal teprve ve dvacátých letech 20. století, kdy při sušení semen vznikl požár a objekt byl poškozen.

Vozovna byla pro svou rozlohu a průjezdní řešení používána zejména jako manipulační sklad k distribuci řeziva. Později jako sušírna semen, a nakonec jako hospodářské zázemí pro lesní dělníky, kteří měli v blízkosti postaveny naturální domky. V době 1. světové války se objekt krátkou dobu používal jako stáje pro koně vojenského oddílu střežícího uherskou hranici.

K přenesení do muzea byl objekt vybrán pro svou skladovací funkci, která byla převažující (vozy, sáně, bryčky ) a má uzavírat areál Mlýnské doliny s technickými stavbami.

V pátek 18.5.2001 byl položen základní kámen druhé největší stavby Valašského muzea. V současnosti je zde instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku". Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel.

K zajímavým exponátům patří:

  • formanský vůz – z Příluk u Zlína
  • hasičské stříhačky - z Rožnova pod Radhoštěm a Nového Jičína
  • různé formy vozíků (dvoukoláků, talig) – z Rožnova a okolí, které se používaly při řemeslnické a obchodní činnosti.
  • různé formy vozů žebřinových a deskových – z Rožnova pod Radhoštěm a okolí, které se využívaly v zemědělství – svoz sena, slámy, k vyvážení hnoje, přepravě zemědělského nářadí, a zemědělských komodit (zrní, mouky), ale také se využívaly jako prostředky k přepravě osob při různých významných společenských akcích.


Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English