Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Mlýnská dolina / Objekty Mlýnské doliny / Lisovna oleje z Brumova


Lisovna oleje z Brumova

Olejna instalovaná v Mlýnské dolině se dochovala v Brumově do roku 1968. Pochází ze 17. století.

Olej se používal ke svícení a přidával se do kolomazi nebo barev. Během půstu se používal jako omastek. Ze tří kilogramů lněného semene se získalo asi 3/4 litru oleje.

Moučka, rozdrcená ve stupě, se v trokách navlhčila, určité množství se dalo na plotnu sporáku, kde se zatopilo jen mírným ohněm. Stálým mícháním se pražila. Potom se nasypala do pernice s dvojitým dnem, podle množství se přidaly dřevěné okované zátky. Pernica se vložila mezi dva trámy, které se pomocí velkého kola přibližovaly k sobě a zatlačovaly zátky dovnitř. Olej pak vytékal do připraveného korýtka. Lisoval se hlavně ze lněného a konopného semene, z jader bukvic a švestek. Kvůli značné námaze muselo při lisování pracovat společně několik lidí.
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English