Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Objekty Dřevěného městečka / Kostel sv. Anny z Větřkovic


Kostel sv. Anny z Větřkovic

Kostelík je volnou kopií kostelíka z Větřkovic u Příbora, který vyhořel roku 1887.Byl postaven v období druhé světové války mezi lety 1939 – 1941 a vysvěcen až v roce 1945. Nepříznivá finanční situace v době stavby si vynutila improvizovanou neroubenou konstrukci. Stěny jsou zbudovány z nosných trámků, oboustranně opatřených deskovým pláštěm. Původně stroze vybavený interiér doznal změn až na počátku třetího tisíciletí. V roce 2005 byla otevřena nová expozice, která představuje podobu kostela na malém řemeslnickém městě na sklonku 19. století.

Dřevěný kostel sv. Anny je jednolodní stavba se zděnou sakristií přistavěnou na severní straně objektu. Tzv. žebráčna odděluje vchod od lodi, která je po stranách vyzdobena 14 zastaveními nově zrestaurované křížové cesty pocházející původně ze starého rožnovského kostela. Lavice po obou stranách doplňují cechovní postavníky a korouhve.

Hlavní oltářní obraz zhotovený Mgr. Marií Chlebovskou je zasvěcený patronce kostela sv. Anně. Je zasazený v bohatě řezbovaném rámu od Mgr. Art. Martina Gaji. Stejní autoři vytvořili i boční oltář sv. Václava, patrona původního kostela z Větřkovic. Na stěnách presbytáře jsou pak umístěny obrazy a plastiky s náboženskou tematikou. Interiér kostela včetně kazetového stropu je nově vymalován netypickou malbou, provedenou podle původních stavebních plánů arch. Pazovského z roku 1939. Na kůru jsou od roku 2007 varhany postavené firmou R. Ponča z Krnova. Jejich hlas doprovází mše i koncerty konané v kostelíku sv. Anny.

Při severní straně kostela se nachází zděná sakristie, místnost s expozicí přípravny kněze, ta je k nahlédnutí z venku. Okolo kostela se rozprostírá tzv. Valašský Slavín se symbolickými hroby osobností, významných svým vztahem a přínosem ke kulturnímu povznesení regionu Moravské Valašsko.


Veřejná sbírka - restaurování soch a náhrobků na Valašském Slavíně 

 

Dne 10. 12. 2018 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka za účelem získání finančních prostředků nutných k úhradě nákladů spojených s restaurováním soch a náhrobků na Valašském Slavíně u kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka.

 

Finanční prostředky je možno posílat na účet:

73038851/0710

Hotovost je možno vkládat do pokladničky v kostele sv. Anny

Osvědčení o konání veřejné sbírky

Vyúčtování veřejné sbírky - schválení 


 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English