Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Jazykové verze DM / Polsky DM


Drewniane miasteczko

Teren „Drewnianego miasteczka" oddaje charakter małego prowincjonalnego miasta w okresie XIX-ego i na początku XX-ego wieku. Jego atmosfera została odtworzona dzięki przeniesionym oryginalnym budowlom i kopiom obiektów wyposażonych w ekspozycje zaznajamiające odwiedzających muzeum z warunkami mieszkania, pracami przeprowadzanymi w domu, instytucjami urzędowymi lub kościelnymi albo działalnością uzdrowiska klimatycznego w Rożnowie.

Ten najstarszy teren Wołoskiego Muzeum w Przyrodzie w Rożnowie pod Radhoszczem powstał z inicjatywy rodzeństwa Jarońków oraz członków Stowarzyszenia Muzealnego. Ich celem było ocalenie starych domów z bali z rożnowskiego rynku, przede wszystkim budynku ratusza, przeniesienie ich do parku miejskiego i stworzenie podwalin nowego muzeum. Zostało ono otwarte w 1925r. podczas wspaniałej uroczystości etnograficznej zwanej „Wołoski rok", odgrywającej się pomiędzy obiektami ratusza i mieszczańskiego domu Billa przewiezionymi z rożnowskiego rynku oraz kilkoma mniejszymi budynkami. Jeszcze do końca II-ej wojny światowej teren miasteczka rozrósł się o gospodę Wacka, wójtostwo z Wielkich Karlovic oraz kościół św. Anny. A praktycznie do dnia dzisiejszego jest uzupełniany o kolejne obiekty – nową gospodę, cmentarz, stodoły, chlewy, garbarnię, gorzelnię, krzyże, ule kłodowe...

Wójtostwo z Wielkich Karlovic przedstawia domostwo dziedzicznego sołtysa, przedstawiciela władzy zwierzchnej w gminie. Parter wójtostwa jest przykładem wiejskiego domostwa bogatych rodzin na Wołoszczyźnie Morawskiej. Ekspozycja na pierwszym piętrze przedstawia zmiany w wyposażeniu wnętrz na przełomie XIX i XX wieku.

Kopia obiektu gorzelni z Lačnova przedstawia odwiedzającym technologię wyrobu gorzałki na Wołoszczyźnie Morawskiej.

Kościół św. Anny z Větřkovic ma charakterystyczną postać wiejskich drewnianych kościółków na Wołoszczyźnie Morawskiej i do dziś odprawiane są w nim msze. Wkoło kościoła rozpościera się symboliczny cmentarz, na którego terenie umieszczony jest tzw. Wołoski Slavín z  miejscami honorowymi przeznaczonymi na złożenie pozostałości ważnych osobistości z Wołoszczyzny Morawskiej. Za kościołem znajduje się zadaszenie na wóz pogrzebowy – furgon.

Mieszczański dom Billa z rożnowskiego rynkujest jednym z reprezentantów miejskiego typu budownictwa późnego średniowiecza. Obecna wystawa na parterze przedstawia mieszkanie rożnowskiego mieszczanina z drugiej połowy XIX wieku, na piętrze zaprezentowano zakwaterowanie gości uzdrowiskowych tutejszego uzdrowiska klimatycznego.

Rożnowski ratusz jest przykładem instytucji urzędowej w małym mieście, gdzie na parterze znajduje się wystawa sklepu i poczty, a na pierwszym piętrze duże pomieszczenie obrad.

Atmosferę miasteczka uzupełniają budynki gospody Wackagospody „Na ostatnim groszu", w których można spróbować tradycyjnych lokalnych potraw.

Cały teren jest uzupełniany budynkami gospodarczych oraz drobnymi obiektami budowlanymi tak, aby jego postać jak najbardziej przypominała małe prowincjonalne miasteczko Rożnów pod Radhoszczem.

W ramach pomysłu „żywego muzeum" rodzeństwa Jarońków prawie przez cały rok w „Drewnianym miasteczku" odbywają się różnorodne tematycznie prezentacje. Gościom muzeum przybliżają życie naszych przodków w minionych czasach. Zamierzone są na rok obrzędowy (Ostatki, Wielkanoc, Boże Narodzenie), na technologię pracy i rzemiosła (Elementarz dziewięciu rzemiósł, Wielkie pranie, Czarodziejska nić, Dzień rzemiosła i spotkanie kowali, Kiedy urwie się ucho, Kozik Heja...) czy na uroczyste wydarzenia w mieście lub rodzinie (Odpust św. Anny, Odzież w pracy, radości i smutku...). Oprócz tego miasteczko kilka razy w roku staje się miejscem jarmarku oferującego tradycyjne towary.

Trzy razy w roku „Drewniane miasteczko" gości duże festiwale folklorystyczne – „Rożnowską ciupagę", „Rożnowskie uroczystości" i „Dukat Janosika". W sezonie w każdy weekend odwiedzający mogą ujrzeć występy zespołów folklorystycznych z pobliskich okolic i z zagranicy.

 

Regulamin

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English